Trefwoorden groeperen en sorteren

Toevoegen aan een groep #

Wanneer je trefwoorden aan projecten toevoegt, kun je deze in groepen indelen om projecten efficiënter te beheren. Je kunt een trefwoord toevoegen aan een bestaande groep of een nieuwe groep maken.

Je kunt ook trefwoorden toevoegen aan een groep vanuit de Rankings-module. Vink in de ranglijsttabel de selectievakjes aan naast de trefwoorden die je wilt groeperen, druk vervolgens op de knop in het bovenste menu en kies een groep uit de lijst of maak een nieuwe aan.

Duplicaten verwijderen #

Als er dubbele trefwoorden in het project worden gevonden, stelt het systeem voor deze te verwijderen.

Als je handmatig dubbele zoekwoorden toevoegt, druk je op de knop “Duplicaten verwijderen”, zoals hieronder weergegeven:

Er zijn verschillende redenen waarom je projecten dubbele zoekwoorden kunnen bevatten:
• Er zijn trefwoorden toegevoegd uit verschillende bronnen. Ze zijn bijvoorbeeld geïmporteerd uit een bestand en ook handmatig toegevoegd;
• Sommige trefwoorden zijn eerder toegevoegd, maar je hebt per ongeluk besloten ze opnieuw toe te voegen.
Het is niet mogelijk om te selecteren welke dubbele zoekwoorden worden verwijderd. Het systeem verwijdert automatisch het trefwoord dat lager in de lijst staat.

Trefwoorden sorteren #

Om trefwoorden te sorteren, klik je op het pictogram Instellingen in de module Rangschikkingen en selecteer je vervolgens Projectinstellingen → Trefwoorden. Hier kun je trefwoorden sorteren op de volgende parameters:
• Zoekvolume;
• Concurrentie;
• CPC;
• Resultaten.

Om trefwoorden handmatig te sorteren, klik je op een trefwoord en sleep je het naar de gewenste positie (als ze gegroepeerd zijn, moet je eerst op de groep klikken om deze uit te vouwen).

Handmatige trefwoordsortering wordt standaard opgeslagen.